Jdi na obsah Jdi na menu
 


       Všichni složili hasičský slib, že sbor vybudují tak, aby se umístil na čestném místě mezi sbory okolními. Stav členstva, které bylo převedeno ze SDH Bohuňovic, činil 29 členů. Dále bylo 52 členů přispívajících. Tito členové - propagátoři hasičského hnutí ve své obci Trusovice byli odhodláni vybudovat nový hasičský sbor - novou hasičskou jednotu, jak slíbili při složení hasičského slibu. Opět začali znova, od samotných základů. Hlavní zdroje příjmů zpočátku pozůstávaly z dobrovolných darů, členských příspěvků a z vlastních podniků, které hned v prvním roce byly úspěšně zorganizovány. 

       Hasičský sbor byl hlavním iniciátorem a organizátorem všech kulturních a zábavných akcí v obci. Prováděl zodpovědně požární výcvik, školení, hlavně se věnoval výchově mladých požárníků. Pravidelná byla účast v soutěžích o nejlepší požární družstvo ČSR. Ustaven byl divadelní ochotnický soubor. V letech 1943-1958 sehrál velmi úspěšně 19 divadelních představení, včetně lidových operet, které byly sehrány v přírodě na hřišti v Trusovicích např. Divá Bára, Nauč se synečku hospodařit, Ptáčníkova dceruška, Liduška z Pastoušky, Sládci. Z činoher Sedlák Brázda, Polední brázda, Písmíkova dcera a další. Režii divadel měli postupně František Hess, Skala Alois, Vojtěch Třeštík. Zpěvy nacvičoval a řídil Vojtěch Langr. V souboru byli dobří herci i zpěváci jako Hess, Holub Jar., Morkes Josef, Skála Alois, Skálová Růžena, Cyril Prokeš, Třeštíková Růžena, Malaska František, Puda Vojtěch, Beneš Václav, Nebor Josef a další.

       Roky 1947-1961 patřily "Veselým silvestrovským večerům" u Dvořáků, s kabaretním programem v režii Aloise Skály a zpěvního řízení Vojtěcha Langra. Velká estráda byla uspořádána dne 15. ledna 1961 věnovaná slavnostnímu otevření Kulturního domu v Trusovicích, který byl zbudován trusovskými občany v akci "Z" a zde hasiči odpracovali 6.821 hodin zdarma. Program byl sestaven z místních zdrojů. Režie Alois Skála, scénář V.Třeštík, zpěvy nacvičil Vojtěch Langr. Program uváděli Růžena Hrachovcová a Vojta Třeštík.

       Léta 1946-1962 patřila "Hasičským slavnostem", které byly bohatě navštěvovány příznivci z celého okolí. Programem těchto slavností bylo předvedení ukázkového požárního cvičení na návsi, průvod krojovaných členů na hřiště, kde byl vždy připraven program. Běžecké závody o ceny, trakařové závody, tance moravské besedy, hanácké besedy, československé besedy a další atrakce jako např. tombola, kolo štěstí, likérové ozdravovny a další a další.

       V roce 1958 byly konány pod patronací MNV Trusovice "Hanácké dožínky". Zde byly předvedeny tance moravské besedy členy ČSM (16 tanečních krojovaných párů) za doprovodu dechové hudby kapelníka p.Oldřicha Konečného. Tance nacvičili s ČSM manželé Růžena a Vojtěch Třeštíkovi. V pořadu vystupoval strýc "Metudek", rodák z Bohuňovic, který v hlavním programu velmi srdečně pobavil návštěvníky "svéma hanáckéma plkačkama".

       V letních obdobích 1945-1978 byly velmi dobře organizovány "letní karnevaly" s programem. Na prvním, v roce 1945, na hřišti v Trusovicích se tančilo na jehličí, nebyl ještě parket. Druhý karneval v roce 1946 byl na návsi a měl ráz "Invaze do Trusovic" Byl zastaven potok Trusovka cca v délce 200m a o půlnoci oddíl vojáků, včetně masko­vaných členů sboru, za vydatné střelby a ohňostroje provedl na pontonech tzv. "invazi". Akci vedl poručík Jaroslav Turna. V roce 1974 bylo uskutečněno první pečení ryb na rožni při karnevalu u Kulturního domu. V letech 1977-1992 konány karnevaly jen na hřišti TJ Sokol v Bohuňovicích.

zpět          další